KARMA BEER
D2
D3
01_300x400_karma
02_300x400_karma
03_300x400_karma
04_300x400_karma
05_300x400_karma
06_300x400_karma

Karma Team

Παναγιώτης Θαμνίδης: Πτυχιούχος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Κάτοχος Μεταμπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Οικονομικά M.B.A. Επίσης σπουδές Οινολογίας στο Τ.Ε.Ι Αθηνών Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Ο Παναγιώτης Θαμνίδης ασχολείται ως υπεύθυνος οινολόγος στην εταιρεία “Οινοανάλυση” www.oinoanalysis.gr. Το συγκεκριμένο υπόβαθρο μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε και μια οινολογική πτυχή στην προσέγγιση της μπύρας μας.

Παναγιώτης Κορδώσης: Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός – Πολυτεχνείου Πατρών. Ο Κορδώσης Παναγιώτης διαθέτει προϋπηρεσία σε μεγάλες και σημαντικές παραγωγικές εταιρείες της Κορινθίας και τα τελευταία χρόνια ασχολείται και ως υπεύθυνος μελετητής για σύνταξη επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Karma Beer

Θέση Άγιος Γεώργιος, Νεμέα, ΤΚ 20500
τηλ. 27460 24117
email. info@karmabeer.gr